Različica za tiskanje

Programska oprema za vodenje poslovanja

V sodelovanju s podjetjem PC Art d.o.o. vam ponujamo programski paket Wiz@rd, ki je namenjen celovitemu vodenju poslovanja.

Programski paket Wiz@rd

Paket Wiz@rd sestavljajo naslednji programi:

• Osnovni podatki: enotna evidenca partnerjev, kontaktnih oseb, delovnih mest, delavcev, artiklov, storitev, dajatev, področij, valut, itd. za vse programe;
 
• Trgovina
 
• Komerciala: skladiščni dokumenti, ceniki artiklov in storitev, ceniki dobaviteljev, evidenca dajatev, vhodne kalkulacije, dokumenti komerciale, sestavnice (kosovnice), avtomatsko knjiženje, poročila;
 
• Blagovno in materialno računovodstvo
 
• Skladišče: skladiščne liste, artikli, storitve, skupine artiklov in storitev, skladiščni dokumenti;
 
• Finančna operativa: izpis TRR, blagajniško poslovanje, knjiga prejetih in izdanih računov in predračunov, kartice kupcev in dobaviteljev, planiranje likvidnosti, kompenzacija, obračun obresti, evidenca, pregled in izpis DDV;
 
• Proizvodnja: izdelava sestavnice za izdelke in storitve z materialom in delovnimi operacijami, kalkulacija cene izdelka, delovni nalogi, potrebe, izdajnice materiala, oddajnice izdelkov, izračunavanje mase izdelkov za planiranje transporta, poročilo o stanju proizvodnje;
 
• Osnovna sredstva: vodenje evidence osnovnih sredstev, obračun amortizacije, evidenca sprememb vrednosti osnovnih sredstev;
 
• Finančno računovodstvo: knjiženje, saldakonti, bruto bilanca, zaključni list, bilanca stanja, izkaz uspeha;
 
• Kadrovska evidenca: evidenca in sistematizacija delovnih mest, podatki o delavcih, evidenca med delom pridobljene izobrazbe, evidenca delovne dobe, planiranje in spremljanje odsotnosti z dela;
 
• Plače: obračun plač, evidenca načina obračuna dajatev, rekapitulacija po vseh kriterijih.
 

Navedene so le osnovne lastnosti programskega paketa. Za več informacij nas kontaktirajte.

Hitri stik:

Telefon: 03 8977 646


 
 
 
 
Vsebina: © 2001 - 2008 Smartbiro, Matija Dolejši s.p.
Oblikovanje: © Branko Ivanek

Registrirana imena, logotipi in blagovne znamke, objavljeni na tej strani, so last njihovih lastnikov in so uporabljeni z dovoljenjem.